Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024
Số ký hiệu 41/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/02/2024 Người ký Đào Quang Khải
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024
Văn bản khác :