Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kết quả chấm điểm chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2021
Số ký hiệu 1782/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kết quả chấm điểm chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2021
Văn bản khác :