(BNP) - Nằm ở trung tâm khu phố, đình Yên Lã, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn là một trong những công trình văn hóa lịch sử tiêu biểu của thời Lê, được trùng tu mở rộng vào thời Nguyễn, đến nay vẫn còn lưu giữ được kiến trúc và hiện vật cổ có giá trị.