Từ ngày: 15/04/2024  -  Đến ngày: 21/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
15/04/2024
Thời gian: 14:00
Tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam
Vị trí: Phòng Khánh tiết, trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo: Chủ tịch - Nguyễn Hương Giang
Thứ 3
16/04/2024
Thời gian: 08:00
Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Bắc Ninh
Vị trí: Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo: Phó Chủ tịch - Đào Quang Khải
Thời gian: 08:00
Dự kiểm tra tiến độ các hạng mục còn lại thuộc Dự án ĐTXD Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (Cầu Kinh Dương Vương)
Vị trí: VP UBND tỉnh
Lãnh đạo: Phó Chủ tịch - Ngô Tân Phượng
Thời gian: 15:00
Dự họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới, ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4
Vị trí: VP UBND tỉnh
Lãnh đạo: Phó Chủ tịch - Ngô Tân Phượng
Thứ 4
17/04/2024
Thời gian: 08:00
Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Đề án OCOP du lịch
Vị trí: Trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo: Phó Chủ tịch - Vương Quốc Tuấn
Thứ 5
18/04/2024
Thứ 6
19/04/2024
Thứ 7
20/04/2024
Chủ nhật
21/04/2024